هیات مدیره

هیات مدیره شرکت فناوران آروند پاسارگاد

سید جهانگیر آقازاده

رییس هیأت مدیره


رییس هیأت مدیره شرکت آروند

...

وحید غفارپور

نایب رییس هیأت مدیره


نایب رییس هیأت مدیره شرکت آروند

...

حمیدرضا دشتی

عضو هیأت مدیره

09126132572


عضو هیأت مدیره شرکت آروند

...

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت فناوران آروند پاسارگاد است. | Shayan